Functie-, afdelings- en organisatie-omschrijvingen invoeren in Step2HR

Een effectieve functieomschrijving geeft aan wat van de medewerker wordt verwacht en welke ondersteuning de medewerker hierbij van de organisatie mag verwachten. Omschrijvingen van de afdelingen en de organisatie geven een bredere context die helpen richting geven bij de uitvoering van de functie.

We gaan hier verder in op hoe de verschillende omschrijvingen in Step2HR kunnen worden ingevoerd. Onderstaande screenshot toont het scherm met de organisatiegegevens.

Organisatieomschrijving

Wanneer nog geen organisatie-omschrijving is ingevoerd, dan heeft de beheerder twee mogelijkheden om een organisatieomschrijving in te voeren.

Als eerste kan op de groene "Bekijken / aanpassen" knop worden geklikt. Een apart scherm opent zich (zorg dat popups zijn toegestaan) en hier kan vervolgens de organisatieomschrijving worden getypt. Het voordeel van deze methode is dat het een sjabloon bevat welke het opstellen van de organisatiebeschrijving eenvoudiger maakt en dat direct aanpassingen gemaakt kunnen worden wanneer die gewenst zijn. Het nadeel is dat de vormgeving eenvoudig is en dat er geen plaatjes aan toegevoegd kunnen worden.

De tweede optie is om een PDF bestand in te voeren. Dit kan eenvoudig door het bestand te slepen naar het daartoe bestemde vak aan de rechterkant van het scherm. Wanneer op enig moment een nieuwere versie beschikbaar komt, dan kan de bestaande versie eenvoudig overschreven worden door de nieuwe versie naar het vlak te slepen.

Merk op dat wanneer een PDF document is ingevoerd dat het niet mogelijk is om de organisatie-omschrijving op te vragen welke via eerste methode is opgesteld. Wanneer dit toch nodig is, dan kan dat door het PDF document te verwijderen (door op het witte "X" symbooltje te klikken).

Organisatieomschrijving verwijderen

Het invoeren van van omschrijvingen voor de Afdelingen, Functies, Rollen en Taken gaat op dezelfde manier.