Product blog

Graag vertellen wij hier in korte blogs hoe verschillende functionaliteiten van Step2HR werken. We beschrijven hier regelmatig ook nieuwe mogelijkheden die aan het eHRM pakket zijn toegevoegd met daarbij de achterliggende gedachte.
Rekenregels verlof in Step2HR

Hoe wordt verlof berekend?

Wat gebeurt er met de berekeningen wanneer verlofaanvragen elkaar overlappen of als je ziek bent terwijl je ook ouderschapsverlof hebt ingepland? Dit artikel laat zien welke rekenregels Step2HR hiervoor hanteert.

Meer over rekenregels van Step2HR.
Uren aanpassen

Uren aanpassen in Step2HR

Wanneer een medewerker een ander aantal uren per week gaat werken, dan is het belangrijk dat dit op de juiste wijze wordt ingevoerd in Step2HR. Anders is de kans aanwezig dat het aantal verlofuren niet meer goed berekend wordt.

Meer over uren aanpassen.
MFA

MFA in Step2HR

MFA (Multi-Factor Authenticatie) verhoogt de veiligheid van uw gegevens doordat gebruikers niet alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen, maar daarnaast ook een code die iedere keer verandert.

Meer over MFA.
Facturering

Facturering bij Step2HR

Deze blog geeft in het kort weer hoe bij Step2HR de facturering tot stand komt.

Meer over facturering.
Personeelsdossier

Personeelsdossier in step2HR

Een compleet en overzichtelijk digitaal personeelsdossier opbouwen en onderhouden kan makkelijker dan u denkt. Van basisgegevens tot en met aantekeningen, beoordelingen, contracten, opleidingen, overeenkomsten en overige documenten.

Meer over digitaal personeelsdossier.
Rechten

Verlofregistratie in Step2HR

Op elk moment inzicht in het verlof, overuren en ATV? Op ieder moment verlof aanvragen en goedkeuren? Vrije dagen voor de hele organisatie? Step2HR laat zien dat dit op een heldere, transparante en overzichtelijke wijze kan.

Meer over verlof.
Rechten

Rechten en instellingen in step2HR

Mag een medewerker zijn eigen contactgegevens aanpassen? Step2HR heeft een rechtenstructuur die bepaalt welke gebruikers tot welke functionaliteiten en gegevens toegang hebben. Daarnaast zijn er rechten die op organisatieniveau en / of op individueel niveau kunnen worden ingesteld.

Meer over rechten en instellingen.
Contracten

Contracten in step2HR

Een arbeidscontract met daarin alle relevante gegevens van de medewerker opstellen zonder ooit de naam van de medewerker ingetypt te hebben? Step2HR maakt dit mogelijk. Bespaar uzelf onnodige administratieve handelingen.

Lees de blog over contracten in Step2HR.
Learning management

Learning management in step2HR

Er zijn verschillende redenen waarom het nuttig kan zijn om de opleidingen van medewerkers in de organisatie te registreren. Om te kunnen aantonen dat voldaan wordt aan wettelijke eisen of aan eisen vastgelegd in kwaliteitssystemen. Om snel inzicht te hebben welke medewerkers bepaalde werkzaamheden kunnen uitvoeren. Of om het vormingsbeleid van de organisatie te kunnen volgen en sturen.

Meer over learning management.
Prestatiemanagement deel 2

Prestatiemanagement in step2HR (Deel 2)

Het eerste deel van de blog Prestatiemanagement in step2HR geeft een overzicht over wat Step2HR te bieden heeft op het gebied van prestatiemanagement. In dit tweede deel kijken we hoe we hier in de praktijk hieraan invulling kunnen geven.

Lees deze tweede blog over prestatiemanagement.
Prestatiemanagement

Prestatiemanagement in step2HR (Deel 1)

Iedere organisatie die gebruikt maakt van prestatiemanagement, het sturen op doelen en resultaten, doet dit op een wijze die bij haar past. Step2HR integreert gereedschappen die dit proces op flexibele wijze ondersteunen: wenst uw organisatie competenties, opleiding en verantwoordelijkheden te betrekken bij prestatiemagement, dan kan dat. Wilt u zich enkel richten op het vastleggen van beoordelingsgesprekken, dan kan dat ook.

Deze blog geeft een overzicht van de mogelijkheden.
Functieomschrijving

Functie-, afdelings- en organisatie-omschrijvingen in step2HR

Een effectieve functieomschrijving geeft aan wat van de medewerker wordt verwacht en welke ondersteuning de medewerker hierbij van de organisatie mag verwachten. Omschrijvingen van de afdelingen en de organisatie geven een bredere context die helpen richting geven bij de uitvoering van de functie.

Lees meer over omschrijvingen invoeren in step2HR.