E-HRM cloud software Personeelsdossier

Met Step2HR kunnen medewerkers eenvoudig verlofaanvragen indienen en zien hoeveel verlof zij nog over hebben.

Leidinggevenden hebben direct zicht op alle aanvragen en kunnen verzoeken toekennen of afwijzen. Zij zien in een oogslag het saldo van hun afdeling en indviduele medewerkers en kunnen dus op basis van deze informatie beslissingen nemen.

Leidinggevenden hebben direct zicht op alle aanvragen en kunnen verzoeken toekennen of afwijzen. Zij zien in een oogslag het saldo van hun afdeling en indviduele medewerkers en kunnen dus op basis van deze informatie beslissingen nemen.

Step2HR heeft standaard een aantal verlofsoorten ingebouwd, zoals "Dokter of tandarts". De HRM afdeling kan zelf verlofsoorten toevoegen en voor iedere soort instellen wie het mag aanvragen en wie het mag goedkeuren.

Daarnaast kan de HRM afdeling werkroosters instellen, verplichte vakantiedagen inplannen, correcties maken in de saldi van uren en aangeven of de opbouw van ATV dagen toegestaan is.

Bespaar tijd door uw verlofregistratie toegangkelijk te maken via de verlof app van Step2HR voor iPhone en Android.
Step2HR houdt rekening met wettelijke verlofuren, bovenwettelijke verlofuren, ATV en overuren.