Prestatiemanagement

De cloud oplossing van Step2HR stelt u in staat prestatiemanagement met succes in te voeren in uw organisatie.

E-HRM cloud software Prestatiemanagement

Met onze HR software oplossing kunt u de processen verbonden met prestatiemangement overzien, borgen en uitvoeren. Onze software oplossing koppelt alle informatie van de beoordelingen aan het digitale dossier van de medewerker. Via het dashboard wordt de voortgang in de beoordelingscyclus automatisch weergegeven.

Daarnaast biedt Step2HR de mogelijkheid om overzichts-rapportages over de status van de gevoerde gesprekken op te stellen. In een oogopslag heeft u inzicht hoeveel gesprekken gevoerd zijn en wie nog akkoord dient te geven. Hiermee kunt u vroegtijdig signaleren op individueel niveau en per afdeling waar het beoordelingsproces stagneert. Ook kan onze HRM oplossing desgewenst automatisch emails versturen naar leidinggevenden en medewerkers wanneer een formulier voor ze gereed staat of geaccordeerd dient te worden.

Uniek aan Step2HR is, dat de Balanced Scorecard geïntegreerd is in de beoordelingscyclus. Het gebruik hiervan is optioneel. Door de inzet van deze methodiek is het mogelijk om de organisatiedoelen te vertalen naar indviduele doelstellingen.

Binnen Step2HR kunt u de layout van de gespreksformulieren uiteraard zelf vormgeven en kunnen uw medewerkers deze online invullen, inzien en accorderen. Hiermee neemt onnodige administratieve handelingen uit handen van uw P&O afdeling.

Leer meer over prestatiemanagement in Step2HR.