Prestatiemanagement in Step2HR (deel 1)

Iedere organisatie die gebruikt maakt van prestatiemanagement, het sturen op doelen en resultaten, doet dit op een wijze die bij haar past. Step2HR integreert gereedschappen die dit proces op flexibele wijze ondersteunen: wenst uw organisatie competenties, opleiding en verantwoordelijkheden te betrekken bij prestatiemagement, dan kan dat. De Balanced Scorecard daarbij inzetten is ook geen probleem. Wilt u zich enkel richten op het vastleggen van beoordelingsgesprekken, dan kan dat ook.

Relevante gegevens voor prestatiemagament zijn in een overzichtelijke wijze bijeen gebracht. Deze zijn in drie delen verdeeld.Plaats in de organisatie

Het eerste deel toont de medewerker en zijn of haar plaats in de organisatie. Bij Step2HR is het mogelijk (maar niet verplicht) om niveaus toe te kennen aan mate waarin iemand zijn of haar functie en rollen beheerst. Bijvoorbeeld Junior, Medior en Senior. Deze niveaus worden verderop toegelicht.

Positie medewerker in organisatieGespreksformulieren en accorderingen

Vervolgens worden de documenten van de HR Cyclus getoond met daarbij de status van ieder document. Deze documenten zijn ondergebracht in verschillende tabjes. Door op het "bewerken / bekijken" symbool te klikken kan het document worden geopend. Wanneer een document (nog niet) toegankelijk is voor een medewerker, dan wordt dit aangegeven via een slotje.

Step2hr hr cyclus formulieren

Gespreksformulieren worden ingevuld door leidingevenden en zijn in eerste instantie niet zichtbaar voor de medewerker, maar wel voor de HRM afdeling. Onder ieder formulier staan knoppen om deze te accorderen. Wanneer de leidinggevende een formulier goedkeurt, kan de medewerker het document inzien en accorderen. Indien de leidinggevende besluit het formulier aan te passen (al is het maar 1 letter), dan wordt automatisch de accordering van de medewerker ingetrokken. Het formulier wordt definitief wanneer zowel leidinggevende, medewerker als HRM afdeling het hebben goedgekeurd. Er kunnen dan geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Step2HR biedt veel mogelijkheden en opties rondom de HR cyclus. Zo kan worden ingesteld dat medewerkers hun eigen formulieren zelf mogen invullen of dat de HRM afdeling automatisch akkoord geeft. Met betrekking tot berichtgeving zijn er ook verschillende opties, bijvoorbeeld ingesteld kan worden dat de leidinggevende / medewerker automatisch een email ontvangt wanneer een formulier is geaccordeerd of dat zij bericht ontvangen wanneer het tijd is voor bijvoorbeeld de voortgangsgesprekken. Van de definitieve formulieren worden automatisch PDF bestanden gemaakt die terug te vinden zijn bij het documenten dossier dat aan iedere medewerker is gekoppeld.

Elk jaar kan voor ieder type formulier kan een sjabloon worden opgesteld. Op basis van dit sjabloon wordt het formulier automatisch gevuld met gegevens over de medewerker, zoals functie, leidinggevende en ook de relevante prestatiekenmerken inclusief huidige scores afgezet tegen de normen.Prestatiekenmerken

Tot slot volgen de gegevens met betrekking tot de aan de medewerker gekoppelde competenties, opleidingen en verantwoordelijkheden. Zoals eerder aangegeven, kunnen niveaus gekoppeld worden een de functies en rollen. Voor elk niveau kunnen een aantal zaken worden ingesteld: normen voor competenties, welke opleidingen vereist zijn en welke verantwoordelijkheden van toepassing zijn.

Step2hr competentie scores

Een kleurcodering geeft snel inzicht of aan de vereisten wordt voldaan.Rapportages

Een uitgebreide set rapportages geeft op verschillende niveaus actueel inzicht in het prestatiemanagement van uw organisatie. Bijvoorbeeld, bij het inloggen toont het dashboard meteen al op globaal niveau de status van de HR cyclus.

Step2hr competentie scoresMeer informatie

Dit is het einde van de eerste blog over prestatiemanagement in Step2HR. Hoe e.e.a. in de praktijk te brengen staat beschreven in de blog Prestatiemanagement in step2HR (deel 2).